miercuri, 16 februarie 2011

O idee inițial generoasă s-a transformat într-o lozincă goalită de conținut : REFORMA EDUCAȚIEI

Funeriu şi-a anulat printr-un ordin propria Lege a educaţiei. Politicienii-rectori îşi vor păstra ambele funcţii

Autor: LAURENTIU MUSOIU • Categoria: Social • Publicat la: 2011-02-15 PUTEREA.roClick aici pentru a vedea ordinul prin care Funeriu anuleaza legea educatiei: 
http://www.puterea.ro/download/docs/social.pdf
Ultimul ordin al ministrului Daniel Petru Funeriu anulează, practic,Legea educaţiei naţionale. Funeriu a amânat aplicarea celor mai importanteprevederi ale Legii educaţiei cu trei sau patru ani. Având în vedere că alegerileparlamentare vor avea loc în 2012, “Legea Funeriu a fost omorâtă din faşă, dovedindu-se, după cum anticipau multe cadre didactice,doar un mănunchi de paie aruncat în focul politic. Prin ordinul semnat recent, Funeriua oferit un cadou Ecaterinei Andronescu şi celorlalţi politicieni instalaţi în fotoliile delideri ai universităţilor de stat, permiţându-le să-şi păstreze funcţiile.Profesorii vor susţine încă cel puţin trei ani examenul de titularizare.   
După ce a lăudat, de câteori a avut ocazia, Legea educaţiei naţionale, ministrul Daniel Funeriu a condamnat la moarte” propria sa creaţie. Printr-un ordin de ministru privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemulnaţional de învăţământ”, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 104 din9 februarie 2011, practic, se anulează reforma în educaţie, prevăzută de legeapublicată la 10 ianuarie. În mod surprinzător, elementele care erau prevăzuteîn lege şi care puteau fi aplicate pe 9 februarie sunt amânate la date precum2015-2016. Având în vedere faptul că 2012 este an electoral, iar Legea educaţieinaţionale nu a trecut de Parlament, orice viitor Guvern având posibilitatea dea o anula, este greu de crezut că reforma lui Funeriu va mai avea un cuvânt de spus în învăţământul românesc.
Până la acea dată vormai fi alegeri, poate chiar anticipate, am putea avea cel puţin trei guverne,şi nici nu trebuie să-i treacă prin cap domnului ministru că va apuca să apliceaceastă lege. Măsurile tranzitorii eludează legea, prin cuvântul «tranzitorii».Ne amintim ce înseamnă societate de tranziţie. Eu cred că lor le-a fost teamă sau,mai grav, nu a avut cine să aplice legea, ne-a declarat Gheorghe Rădulescu, fost secretar generalîn cadrul Ministerului Educaţiei.
Potrivit Articolului 2 de la capitolul “Măsuritranzitorii privind învăţământul preuniversitar” al ordinului, “planurile-cadruşi programele şcolare pentru învăţământul preuniversitar aprobate până laînceputul anului şi pe parcursul anului şcolar 2010-2011 rămân valabile până lamodificarea curriculumului naţional”. Gheorghe Rădulescu susţine că noulcurriculum nu poate fi elaborat până în 2013. “Nu este precizată nici o dată,aici. Deci, probabil, la această oră nu există nici un draft pentru noul curriculum.Realizarea şi punerea în aplicare a unui curriculum al programelor de educaţiel-am făcut eu în 1999-2000, în mandatul Marga, şi a durat doi ani. Lor trebuie să le ia celpuţin doi ani să conceapă acest curriculum, asta dacă se apucă de mâine delucru. Noul curriculum nu poate fi aplicat decât în 2013. Aici sunt etape, peun grafic, ce trebuie respectate: planul de învăţământ, programele şcolare, manualele, ne-a declarat Gheorghe Rădulescu.  
Cadou pentru camarazii politicieni din universităţi
Unul dintre punctele prin care ministrul Funeriu aîncercat să atragă simpatia publicului a fost organizarea concursurilor pentrudascăli la unităţile de învăţământ, eliminând puterea inspectoratelor şcolare.Acest aspect este însă amânat prin Articolul 7 al ordinului semnat chiar deDaniel Funeriu: “Până la finalizarea stagiului practic de către prima serie deabsolvenţi ai masterului didactic, conform Legii nr. 1/2011, condiţiile deocupare a funcţiilor didactice sunt cele prevăzute de dispoziţiile aflate învigoare”.
Acest punct reprezintăelementul cel mai grav. Se amână ocuparea funcţiilor didactice la şcoală.Ministrul nu a avut curajul să facă concursul la şcoală. Eu puteam să-l fac încâteva zile. El l-a amânat trei ani. Prima serie a masterului didactic deabsolvenţi începe acum. În 2015 va fi organizat concursul la şcoală. A legatacest concurs de actuala generaţie, în mod suspect. Legea prevede ca aceste concursurisă se aplice acum, ne-a mai explicat fostul secretar general din Ministerului Educaţiei. Pescurt, toate acestea înseamnă că MECTS nu a renunţat la concursul de titularizare.Mai mult, ministrul educaţiei menţine prevederile noii legi care le permite şicelor care au picat examenul să intre la catedră. Nu mai există termenul de respins la examen, ci denerepartizat. Inspectorii pot acum să-şi trimită pilele la catedră fărăprobleme, ne-a mai explicatRădulescu.
Legea educaţiei naţionale lua din puterea ministrului dea numi inspectori sau directori şcolari, dar Funeriu a rezolvat aceastăproblemă prin Articolul 9 din ordin: Până la formareacorpului naţional de experţi, ocuparea funcţiilor de conducere, îndrumare şicontrol se poate realiza prin detaşarea în interesul învăţământului. Formarea corpului naţional de experţi este o prevedere introdusă în lege demafia care conduce sistemul de învăţământ şi care atrage fonduri. Ministrulşi-a dat seama că nu poate constitui acest corp în mai puţin de 2 ani. Legeanu-i mai permitea să numească directorii fără ca aceştia să fie membri aicorpului şi a introdus detaşarea în interesul învăţământului. Aceasta estepolitizare pe faţă. Este ceea ce a vrut să introducă Ecaterina Andronescu, darei au perfecţionat tactica, ne-a mai spus Gheorghe Rădulescu.
Funeriu a amânat, prin Articolul 1 de la capitolul Măsuri tranzitorii privind învăţământul superior al ordinului, chiar şi punctul din Legea educaţiei carenu mai permitea politicienilor să ocupe funcţii de conducere în cadruluniversităţilor de stat. Structura, organizarea şi funcţionarea instituţiilor de învăţământ superiorse menţin aşa cum au fost aprobate la începutul anului universitar 2010-2011. Astfel, Daniel Funeriu le-a  oferit un cadou parlamentarilor pe care i-aacuzat în nenumărate rânduri că au politizat sistemul de învăţământ.

Ministrul Daniel Funeriu face apel la metodologii care nu mai există, pentru că nu poate aplica Legea educaţiei Naţionale. Sindicaliştii din învăţământ avertizează că Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nu poate modifica o lege printr-un ordin. După ce a oferit un moment memorabil, în 2010, şoptindu-i ministrului educaţiei discursul, într-o conferinţă de presă, secretarul de stat Oana Badea îl “transformă” pe Funeriu în “apărătorul” profesorilor, elevilor şi părinţilor. De fapt, ministrul Funeriu nu poate apăra învăţământul decât de legea pe care el însuşi a creat-o.

Sindicatele din învăţământ avertizează că prin Ordinul 9.02.2011, privind aprobarea unor măsuri tranzitorii până la aplicarea Legii educaţiei naţionale, ministrul Daniel Petru Funeriu a aprobat implementarea unor norme desfiinţate chiar de el. Prevederile vechii Legi a educaţiei au fost anulate odată cu intrarea în vigoare a Legii Funeriu”. Cu toate acestea, ministrul educaţiei face apel chiar la legile abrogate. “Pe data de 18 ianuarie am avut o întâlnire cu domnul ministru şi i-am spus că legea nouă nu se poate intra din 9 februarie în vigoare, pentru că nu are metodologii de aplicare. Trebuia găsită o soluţie. Dânsul a venit cu acest Ordin prin care stabileşte să fie respectate normele vechi. În opinia noastră, a sindicatelor, este o decizie aberantă, pentru că se face apel la normele din vechea lege care a fost abrogată odată cu publicarea Legii 1/2011 în Monitorul Oficial. Practic, vechile norme au fost abrogate odată cu vechea lege. Această problemă putea fi rezolvată dacă se trecea Legea educaţiei în Monitorul Oficial de la 1 septembrie 2011. Un ordin nu poate interveni peste o lege. Vom continua cu vechile, norme, dar dacă acest lucru va fi contestat de colegii noştri, atunci nu ştim ce se va întâmpla, ne-a declarat preşedintele Federaţiei Educaţiei Naţionale, Constantin Ciosu.
Oficialii Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) susţin însă că ordinul de vineri nu amână măsurile noii legi. “Nu amână nimeni nimic. Există opt luni de măsuri tranzitorii stabilite de legea pe care, tocmai de la 9 februarie o avem în practică, ce au fost definite la capitolul  „dispoziţii finale şi tranzitorii”. Scopul acestor măsuri este de a redacta legislaţia secundară, care niciunde pe Pământ nu se redactează concomitent cu Legea cadru, pentru că nu se ştie care va fi forma acesteia la capăt, după toate dezbaterile, ne-a declarat secretarul de stat pe învăţământ preuniversitar, Oana Badea.

Funeriu apără învăţământul de „Legea Funeriu”
Potrivit secretarului de stat Oana Badea, scopul ordinului semnat de ministrul educaţiei este acela de a proteja cadrele didactice, elevii şi părinţii. De aici înţelegem că ministrul Daniel Funeriu apără învăţământul românesc de legea pe care chiar el a promovat-o.  Legea-cadru, prin orice definiţie, se pune în aplicare prin metodologii, regulamente, ordine de ministru, hotărâri de Guvern, care se constituie în ceea ce numim legislaţia secundară. Această legislaţie secundară, pe baza demersurilor şi a transparenţei de elaborare, se redactează de jos în sus, pornind de la cadru didactic către noi, iar dacă acceptaţi această logică, acest lucru durează. Timpul care ne-a fost acordat de lege este de opt luni. În această perioadă suntem datori să asigurăm o tranziţie lină şi liniştită şi de aceea a apărut un ordin de ministru privind măsuri tranzitorii, care să pună în protejare orice cadru didactic care este, în acest moment, cuprins într-o formă de activitate în sistem, să protejeze elevul şi să dea o siguranţă părintelui. Era de datoria ministerului să facă asta”, ne-a mai explicat Badea.     
Ordinul lui Funeriu este contestat şi de sindicaliştii din învăţământul superior. Articolul 12 din Anexa 2 a acestui act normativ care obligă personalul didactic din învăţământul superior, care a împlinit vârsta de 65 de ani, să se pensioneze în cursul anului universitar, contrazice prevederile corecte ale articolului 3 care menţionează că “…până la elaborarea metodologiilor de aplicare a Legii 1/2011 se aplică dispoziţiile privind organizarea, desfăşurarea şi funcţionarea sistemului de învăţământ aflate sau intrate în vigoare la începutul şi pe parcursul anului universitar 2010-2011”, susţin sindicaliştii. Constatăm că, elaborat în pripă, fără consultarea partenerilor sociali, O.M. 3753/09.02.2011, privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, conţine contradicţii, ce conduc în mod evident la bulversarea anului universitar în curs. Ţinem să atragem atenţia că pensionarea bruscă în timpul anului universitar, contrar cutumei în domeniu, perturbă în mod flagrant procesul de învăţământ şi de cercetare din universităţile româneşti, fiind totodată o premieră absolută, deoarece nu se ţine cont de faptul că statele de funcţii, aprobate de senatele universităţilor la începutul anului universitar, sunt legal valabile pe parcursul întregului an universitar, se arată într-o scrisoare deschisă a reprezentanţilor Alma Mater, adresată ministrului Funeriu.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu