luni, 23 mai 2011

FORUMUL CIVIC AL ROMÂNILOR DIN COVASNA, HARGHITA și MUREȘ


 COMUNICAT

La invitaţia  Asociaţiei „Ţara Iancului – Iubirea Mea” Deva, Primăriei şi Consiliului Local Crişcior, jud. Hunedoara şi a Grupului Şcolar  „Cişan” din Crâşcior ,  o delegaţie a Forumului Civic a Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş (FCRCHN), formată din reprezentanţi ai Centrului European de Studii Covasna- Harghita,  Ligii Cultural –Creştine „Andrei Şaguna”, Fundaţiei Culturale „Mihai Viteaul – din Sf. Gheorghe şi ai Asociaţiei Cultural –Creştine  „Justinian Teculescu din Covasna şi Fundaţiei „Miron Cristea” din Topliţa,  au participat au participat la Festivalul Cultural –Patriotic   „Ţara Crăişorului”- ediţia a IV-a, care a avut loc vineri 20 mai în localităţile Ţebea şi Crişcior, judeţul Hunedoara  şi la simpozionul naţional organizat cu această ocazie.
            După ce au participat la Ţebea, la sjujba de pomenire  şi depunerea de coroane care au avut loc la mormântul lui Avram Iancu, intelectualii din Arcul  Intracarpatic au participat la simpozionul din  programul  festivalului, manifestare  desfăşurată la Grupul Şcolar „Crişan”, din Crăşcior, în cadrul căreia   au  prezentat comunicări,   pe lângă profesori, preoţi, cercetători şi alţi iubitori de istorie şi cultură naţională,  din mai multe localităţi din Ţara Moţilor,  Lugoj, Braşov ş.a.
            Printre obiectivele sale generoase, Simpozionul şi-a propus: dezbaterea problemelor multiple şi complexe ale românilor din Ardeal, stabilirea strategiei şi a mijloacelor necesare  pentru apărarea drepturilor şi a valorilor pentru care  s-a jertfit eroii şi martirii neamului; evocarea  eroilor, martirilor şi a  luptătorilor  pentru libertatea şi demnitatea naţională şi pentru păstrarea limbii, culturii  şi  credinţei străbune; facilitarea  cunoaşterii şi colaborării între participanţi.
În  intervenţiile lor,  reprezentanţilor FCRCHN au abordat  teme   precum:  rolul  societăţii civile româneşti din Arcul itracarpatic  pentru  prezervarea şi afirmarea  identităţii naţionale,  în mediul multietnic şi pluriconfesional al judeţelor Covasna, Harghita şi Mureş; modul de prezentare a istoriei  României în mass –media maghiară din judeţele Covasna  şi Harghita;  iniţiativele, demersurile şi proiecte legislative pentru obţinere autonomiei teritoriale a aşa zisului Ţinut Secuiesc – în  mod deosebit   cele  vizând regionalizarea României  şi adoptarea  Legii statutului minorităţilor naţionale; consecinţele negative, pe termen mediu şi de perspectivă, ale separatismului etnic şi ale formării unei enclave  etnice maghiare, în inima României ş.a.

 La finalul dezbaterilor, participanţii au convenit să adopte următorul comunicat:

                        1.Solicităm Senatului României   adopte legea care modifică  articolele din Legea Educaţiei referitoare la învăţarea  Istoriei şi Geografiei României în limba română,   de către elevii din şcolile cu predare în limbile minorităţilor naţionale, asigurându-se astfel  cadrul necesar învăţării limbii naţionale  de către toţi cetăţenii României.
2. Solicităm Camerei Deputaţilor să nu adopte Legea  statutului minorităţilor naţionale, act normativ care urmăreşte în fapt reglementarea drepturilor persoanelor ce aparţin minorităţilor etnice ca drepturi colective, teritorialitatea ca element fundamental al exercitării drepturilor colective, delegarea competenţelor autorităţii statului la nivel central şi local către organe alese pe criterii etnice.
3. Solicităm instituţiilor abilitate ale Statului Român să ia măsurile ce se impun pentru respectarea Constituţiei României şi combaterea tuturor manifestărilor neorevizioniste, a celor cu caracter fascist, rasist sau xenofob, sau prin care se exprimă dispreţ pentru însemnele României, manifestări de genul celor comise de  Csibi  Barna, la Miercurea –Ciuc şi Sf. Gheorghe.
                         4. Subscriem la conţinutul  memoriului  adresat de prestigioşi  oameni de ştiinţă şi cultură din Cluj-Napoca şi din ţară, prin care se cere  repunerea pe soclul statuii regelui Matei Corvin, la terminarea lucrărilor de restaurare a monumentului, a plăcuţei  cu  textul lămuritor propus de Nicolae Iorga, în spiritul adevărului istoric.
                        5. Cerem Consiliului Judeţean Covasna să solicite Consiliilor Judeţene Hunedoara, Alba şi Sibiu ca, pe bază de reciprocitate, în cadrul programelor de parteneriat  stabilite între  Centrele de Cultură ale judeţelor respective şi cel al judeţului  Covasna, să se  prevadă  susţinerea  realizării unor programe în domeniul cultural, educativ, ştiinţific, şi  în comunităţile  româneşti din judeţele Covasna şi Harghita.
                        6. Considerăm  că una dintre marile  priorităţi ale  societăţii româneşti actuale trebuie să o reprezinte sprijinirea iniţiativei de înălţare a Mausoleului de la Ţebea, închinat personalităţilor simbol ale Neamului Românesc- Horia, Cloşca şi Crişan şi Avram Iancu, precum şi tuturor martirilor şi eroilor transilvăneni care s-au jertfit pentru neam şi ţară,
           7. Conducerile Forumului Civic a Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş şi a  Asociaţiei „Ţara Iancului – Iubirea Mea” din  Deva, de comun acord,  au convenit  să permanentizeze  şi să amplifice  relaţiile  pe tărâm cultural,  spiritual, ştiinţific şi civic, între  şcoli, asociaţii, fundaţii şi ligi  ale societăţii civile,  instituţii administrative, eclezistice,  de asistenţă socială şi  de cultură din localităţi din Ţara Moţilor şi  din Arcul Intracarpatic, realizându-se astfel o punte trainică de legătură între cele două zone binecuvântate ale României, în scopul cunoaşterii  şi apropierii dintre locuitorii  acestora, şi unirii eforturilor împotriva separatismului  şi  enclavizării pe criterii etnice.
            8.  Reamintim  faptul că, în perioada interbelică problemele  Moţilor şi cele ale Românităţii din Arcul Intracarpatic şi din Sudul Basarabiei, au constituit probleme prioritare ale Statului Român şi ale societăţii româneşti în ansamblu, făcând parte din categoria problemelor „cu care nu se glumea”. Având în vedere evoluţiile postdecembriste,  din  aceste  spaţii ale „românităţii periclitate”, a venit timpul trecerii de la  vorbe la fapte, de la abordări politicianiste, la  o strategie pe termen lung, care să garanteze apărarea intereselor naţionale, în consens cu  valorile şi practica  europeană.

Din partea Forumului Civic a Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş: dr. Ioan Lăcătuşu- preşedinte şi av. Ioan Solomon, vicepreşedinte;
Din partea Asociaţiei „Ţara Iancului – Iubirea Mea”,  ing. Ioan Paul Mărginean, preşedinte

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu