duminică, 28 august 2011

Fără prezenţă obligatorie la cursuri


de Alexandru Calmâcu - PUTEREA


Ministrul educaţiei, Daniel Funeriuacceptă ca frecvenţa la cursuriseminarii şi laboratoare să rămână la bunul plac al studenţilorÎntr-un act normativ aflat în proiectdemnitarul elimină obligativitatea prezenţei la ore şi interzice instituţiilor de învăţământ superior să condiţioneze calitatea de student reprezentant pe criteriul numărului de absenţe.

Ministerul Educaţiei a făcut public „Statutul studentului –proiect de ordin al ministrului educaţieiCercetării,tineretului şi sportului”În capitolul intitulat „În organizarea proceselor de învăţare/predarestudenţii au următoarele drepturi” punctul K menţionează “dreptul la o evaluare obiectivă şi nediscriminatorie a competenţelor dobândite după parcurgerea unui curs, indiferent de prezenţa la cursuri”. Această precizare este stipulată după ce, în capitolul privind „Principiul participării studenţilor la viaţa academică prin structurile de reprezentare...”, la punctul C, se consemnează faptul că „instituţiile de învăţământ superior nu pot condiţiona statutul de student reprezentant înfuncţie de performanţele academice, prezenţa la cursuriseminarii şi laboratoare”. Cu alte cuvinte, ministrul Daniel Funeriu reintroduce în facultăţi, într-o manieră nu tocmai ortodoxă, forma de învăţământ „fără frecvenţă”. „Ministrul favorizează liga chiulangiilor. Este o aberaţie didactică aplicarea unor asemenea hotărâri, este împotriva legii. Frecvenţa obligatorie se stipulează prin programa fiecărui curs, mai ales acolo unde este vorba de seminarii şi laboratoare. Pe de altă parte, se produce o limitare a importanţei profesorului şi a materiei pe care o predă, dacă vreţi, vom asista la o umilire generală a cadrelor didactice, situaţie ce se va accentua mai cu seamă în perioada sesiunilor de examene. Am impresia că asist la o contradicţie: fie că gestul ministrului este un act de populism, fie că a cedat unor presiuni din partea exponenţilor chiulangiilor”, ne-a declarat Mihai Coman, decanul Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării din cadrul Universităţii Bucureşti.

Notele de la examene pot fi contestate

Printre altele, studenţii vor mai beneficia de: dreptul la contestarea notelor din examenele scrise, rezolvarea contestaţiei fiind făcută de către un alt profesor decât cel care a evaluat anterior studentul; dreptul la o evaluare obiectivă a activităţii lor academice, precum şi dreptul de a cunoaşte baremul; dreptul de a amâna şi relua studiile conform legislaţiei învigoare; dreptul  propună analizarea aspectelor pe care le consideră nesatisfăcătoare în activitatea universitară sau a oricărui cadru didactic al cărui curs l-au urmat; dreptul la examinarea printr-o metodă alternativă atunci când suferă de o dizabilitate temporară sau permanentă, certificată medical, care face imposibilă prezentarea cunoştinţelor învăţate în maniera prestabilită de către titularul de curs, iar metoda alternativă identificată  nu limiteze standardele examinării.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu