sâmbătă, 10 decembrie 2011

Autonomia universitară, doar o glumă. Daniel Funeriu, mai tare ca Elena Ceauşescu

Daniel Funeriu, mai tare ca Elena Ceauşescu
Constituţia actuală a României spune că autonomia universitară este garantată. Dar ce spune Constituţia României nu este important pentru ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu. Drept urmare, Carta Universităţii de Farmacie şi Medicină din Târgu-Mureş a fost avizată negativ de Ministerul Educaţiei pe motiv că în articolele ei nu se regăsesc toate observaţiile făcute de minister.
În România, universităţile funcţionează pe baza autonomiei universitare, înţeleasă ca modalitate specifică de autoconducere în acord cu cadrul legal stabilit de Constituţia României şi Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată în 1999, de alte legi, precum şi de reglementările proprii.
Autonomia universitară constă în stabilirea Cartei privind organizarea şi funcţionarea Universităţii; libertatea de cercetare, de activitate artistică şi de transfer de cunoştinţe; adoptarea criteriilor de acordare a titlurilor didactice, ştiinţifice, de cercetare şi onorifice; implementarea şi ameliorarea propriilor structuri; stabilirea şi adoptarea de programe de cercetare; elaborarea regulamentelor de cazare a studenţilor fa nivel de Universitate şi de acordarea burselor studenţeşti, a regulamentelor de studiu şi de examinare pentru studenţi etc.
Aşa stau lucrurile în teorie. Pentru că, în realitate, ele diferă. Spre exemplu, Ministerul Educaţiei condus de Daniel Funeriu nu a avizat Carta Universităţii de Farmacie şi Medicină din Târgu-Mureş pe motiv că în articolele ei nu se regăsesc toate observaţiile făcute de minister.
Astfel, în adresa nr. 49858 din 6.12.2011 emisă de Ministerul Educaţiei se arată că "Ministerul Educaţiei constată că au fost însuşite doar parţial observaţiile trimise universităţii. Având în vedere că o parte din observaţiile făcute au fost preluate incomplete iar altele deloc, le reiterăm pentru ca în Carta Universităţii de Farmacie şi Medicină ele să se regăsească în forma trimisă de Ministerul Educaţiei". Prin urmare, Ministerul Educaţiei propune neavizarea Cartei până la însuşirea tuturor observaţiilor făcute. Adresa trimisă de Ministerul Educaţiei către Universitatea de Farmacie şi Medicină din Târgu-Mureş este semnată de secretarul general adjunct al Ministerului Educaţiei, Ioana Lazăr, de directorul Eugenia Cristina Pomagă, de consilierul juridic Mihai Boţan şi bineînţeles de Daniel Funeriu. Acum, dat fiind faptul că Daniel Funeriu a studiat în străinătate şi deci e posibil să nu ştie Constituţia României, ne întrebăm şi noi ce înţelege domnia sa prin autonomie universitară?
Dan Zăvăleanu - Cotidianul.ro

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu