joi, 1 martie 2012

COMUNICAT UNBR (Bota)

COMUNICAT DE PRESĂ


Subscrisa, UNIUNE, prin preşedinte, av. drd. Pompiliu Bota, aduce la cunoştinţa celor interesaţi conţinutul Deciziei nr. 103/01.11.2011 a Comisiei Permanente a U.N.B.R.:

         Art. 1.  Avocaţii proveniţi din barourile „tradiţionale” se primesc în profesie fără susţinerea examenului de admitere.

          Art. 2.  Acestor avocaţi li se recunoaşte vechimea dobândită în barourile din care provin.
      
În pronunțarea acestei hotărâri s-a avut în vedere:

- numărul mare de cereri de înscriere din partea acestor avocați
- împrejurarea în care avocații respectivi nu au nicio vină că au fost exploatați de reprezentanții mafiei din avocatură.      București                                                                               01.02.2012


                                      P R E Ş E D I N T E  U.N.B.R.
                                                   Av. drd. Bota Pompiliu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu