luni, 2 aprilie 2012

MANIFESTUL CĂTRE ŢARĂ PENTRU REÎNTREGIREA NEAMULUI ROMÂNESC

Vechi popor european şi unul dintre primele popoare creştine, ROMÂNII au suferit constant din cauza presiunilor şi a uneltirilor străine, dar şi a trădărilor şi slăbiciunilor din interior, având ca efect o cvasi-permanentă dezbinare în Evul Mediu. Epoca modernă a adus constituirea statului naţional român şi apoi desăvârşirea unităţii lui teritoriale, dar, în timpul celei de-a doua conflagraţii mondiale şi mai ales după aceea, tragedia Basarabiei şi a Bucovinei, căzute sub jugul sovietic, a cunoscut noi pagini dureroase.
Pentru o binemeritată dreptate reparatorie asupra noastră a Românilor, României şi a istoriei noastre comune (a tuturor provinciilor româneşti străbune), NOI, ROMÂNII adunaţi azi la Marea MANIFESTARE de la Piteşti, din ziua de 27 martie 2012, dedicată « Zilei Unirii Basarabia cu România », la 94 de ani, am redactat şi suţinut în faţa opiniei publice prezente -

MANIFESTUL CĂTRE ŢARĂ
PENTRU REÎNTREGIREA
NEAMULUI ROMÂNESC


şi
CEREM:

1. Condamnarea oficială de către autorităţile statului român a Păcii de la Bucureşti din 16/28 mai 1812, dintre Turcia Otomană şi Rusia Ţaristă, prin care aceasta din urmă şi-a însuşit prin corupţie şi trădare, partea de răsărit a Principatului Moldovei, numită apoi BASARABIA.
2. Demararea procedurii de anulare a prezentului Tratat Politic de Bază între România şi Republica Ucraina şi perfectarea altuia, legitim istoriceşte, în sensul garantării reale, sub mandat european, a drepturilor comunităţilor de origine şi limbă română din nordul Bucovinei, ţinuturile Herţa şi Hotin, Bugeac, teritoriul dintre Nistru şi Bug, Maramureşul istoric şi Pocuţia, ca răspuns demn şi legitim la violarea sistematică de către autorităţile ucrainene a tuturor angajamentelor în materie, anterior asumate.
3. Declanşarea unei campanii sistematice, în plan istoriografic, mediatic şi diplomatic, la nivel european şi euro-atlantic, în vederea lichidării consecinţelor Pactului Ribbentrop-Molotov, după modelul ţărilor baltice (în particular, combaterea analogiei România-Polonia, reliefând faptul că statul polonez a primit, după 1945, compensaţii teritoriale serioase în vest, în schimbul provinciilor ocupate de U.R.S.S. în 1939, aflate azi în componenţa Ucrainei şi a Bielorusiei).
4. Iniţierea operei de integrare sistematică a actualei Republici Moldova cu România, în vederea creării condiţiilor materiale şi instituţionale concrete pentru reunificare.
Reafirmăm categoric că, fără gesturi concrete de reparare a nedreptăţilor făcute POPORULUI ROMÂN, nu poate fi vorba cu adevărat de pace, stabilitate şi cooperare în estul şi sud-estul Europei Unite.
Acest MANIFEST CĂTRE ŢARĂ, este adresat:
Domnului TRAIAN BĂSESCU, Preşedintele României
Domnului VASILE BLAGA, Preşedintele Senatului României
Doamnei ROBERTA ALMA ANASTASE, Preşedintele Camerei Deputaţilor României
Domnului RĂZVAN MIHAI UNGUREANU, Prim- Ministrul al României
Domnului CRISTIAN DIACONESCU, Ministrul Afacerilor Externe al României
ÎNTREGULUI POPOR ROMÂN DE PRETUTINDENI ŞI OPINIEI PUBLICE INTERNAŢIONALE

P.S. Pentru reuşita doleanţelor noastre, semnaţi şi susţineţi pe mai departe Apelul nostru înserat în acest MANIFEST.

Piteşti 27 martie 2012

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu