duminică, 10 noiembrie 2013

Scrisoare de peste Prut

Scumpii mei fraţi români de peste Prut, scumpă
Românie, vă scriu din Basarabia – Pămînt Românesc!
Vă scriu cu dor şi dragoste ca unor fraţi de sînge, uniţi pentru totdeauna prin pecetea falnicului
nume ce ni-i dat ca să-l purtăm cu cinste, veacuri în şir…
Multe s-au întîmplat pe acest sfînt pămînt românesc…
Multe le-am răbdat şi încă le mai răbdăm, căci lupta încă continuă…
Amară ne-a fost nouă soarta, românilor basarabeni, cînd jugul rusesc ne-a cuprins grumazul
 fiinţei şi ne-a osîndit pentru a te osîndi pe tine, Mamă şi pe voi, fraţilor!
Noi frunţile nu le-am plecat, noi inimile nu ni le-am înveninat, noi cugetul nu ni l-am tulburat.
 Noi am înfruntat eroic ca nişte români veritabili apriga tortură şi ne-am ridicat mai demni, mai
 bucuroşi de tine, Românie!
Cu vorba-ţi dulce pe buze, cu cîntecele vitejeşti drept îndemn în luptă, cu datinile tale străbune,
 ne-am mîngîiat obrazul singurătăţii în pustiul slav.
Ne-am adăpostit în leagănul latinităţii şi ne-am hrănit cu poamele dulci ale graiului românesc.
 Au cernut asupra noastră glaciare ierni siberiene, dar inimile fierbinţi ale românilor din
 Basarabia au bătut parcă şi mai puternic, şi mai sfidător!
Acum, cînd soarta noastră pare a fi mai blîndă, noi am devenit mai cruzi…
Ah, Basarabie – copil rătăcitor!
Deschide-ţi, Mamă, braţele şi primeşte-ţi odorul
neascultător! Pedepseşte-l cum se cuvine, însă nu-l
lăsa din nou singur!
Trăiască România Mare! Trăiască Unirea Basarabiei
cu România! Să ne trăiţi şi voi, fraţi români!
27 martie, Basarabia

Lara Stegarescu

Sursa: adev.ro/mw0h2p

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu