vineri, 17 aprilie 2015

Să cunoaștem și să respectăm legile țării.

Legea nr. 14/2003Legea partidelor politice are o prevedere exterm de clară, neinterpretabilă, cu privire la situațiile în care un partid politic poate fi dizolvat prin hotărâre judecătorească:   Art. 46. -   (1) Un partid politic se dizolvă pe cale judecătorească în următoarele condiţii:
a)    ………
b)    ……….
c) când realizarea scopului partidului politic este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;  ”
 Ne aflăm astăzi în situația în care dosare instrumentate de DNA au trimis în fața instanței (existând deja condamnări care confirmă supozițiile procurorilor)  persoane presupus vinovate de finanțarea ilegală a campaniilor prezidențiale și/sau a unor partide politice.Se naște o întrebare legitimă : au de gând procurorii să ia în calcul și prevederile legii citate mai sus și să acționeze pe cale de consecință, sau va trebui să ne împăcăm cu ideea că „justiția independentă” încă acționează conjuctural ?!
Personal, am convingerea că procurorii se vor autosesiza și vor acționa pentru aplicarea și respectarea legii. Desigur, decizia finală le va aparține judecătorilor, cu condiția ca ei să fie, la rândul lor, sesizați.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu