luni, 29 iunie 2015

O mișcare ce merită tot interesul românilor


PAS CU PAS… SPRE RENAȘTEREA NAȚIONALĂ!
Dacă observăm cu atenție istoria acestei țări, derulată din 1859 încoace, constatăm că cei care s-au perindat la conducerea ei în această perioadă au reușit, este drept cu anumite fluctuații și excepții, următoarele:
1. Pas cu pas… ne-au distrus identitatea națională, tradițiile și obiceiurile!
2. Pas cu pas… ne-au distrus… Educația, Cultura!
3. Pas cu pas… ne-au distrus… Sănătatea!
4. Pas cu pas… ne-au distrus… Economia!
5. Pas cu pas… ne-au distrus… Armata, capacitatea de apărare a țării!
6. Pas cu pas… ne-au distrus… valorile tradiționale, valori în care neamul nostru a crezut mii de ani: credinţa, iubirea de aproape, de familie, de neam, de țară, de națiune și de Dumnezeu!
Au fost acțiuni bine coordonate și susținute constat în România, de-a lungul timpului, de către oculta mondială prin „uneltele” ei interne și externe. Acțiuni care sunt, de altfel, în plină desfășurare și în ziua de astăzi.
Nu voi explica în detaliu  cele afirmate. Asta ar însemna să lungesc nepermis de mult acest articol.  Am reușit, între timp, să învăț faptul că, dacă mesajele sunt lungi, pur și simplu, în general, nu sunt citite.
Prin urmare, datorită faptului că o explicație a modului în care acționează această „ocultă” mondială, prin „sucursalele” ei din țară și nu numai, asupra fibrei ființei naționale, ar fi una destul de greoaie, mă voi rezuma în a vă prezenta, succint,  soluțiile pe care le-am găsit la situația redată mai sus.
Sunt absolut convins de faptul că singura modalitate prin care s-ar putea rezolva toate cele șase mari neajunsuri fundamentale, pricinuite țării și poporului nostru este RENAŞTEREA NAŢIONALĂ!
O Renaștere pe care noi, cei din Mișcarea Focul Dacic, ne-o dorim din tot sufletul și o susținem cu toată puterea și cu toată convingerea.
Concret, în privința celor șase aspecte, suntem deciși să acționăm astfel:
1. Pas cu pas… promovăm și vom promova constant redobândirea identității naționale prin:
a) stabilirea adevărului istoric cu privire la descendența țării noastre și a poporului nostru, editarea și omologarea unei cărți de istorie în această direcție;
b) recunoașterea oficială internă și externă a faptului că românii sunt descendenți ai geto-dacilor și România este urmașă a Daciei;                                                                                        c)  schimbarea numelui țării din România în Dacia.
d)  schimbarea imnului țării cu unul ales prin concurs și referendum național;
e) unirea țării cu Republica Moldova ( dar numai în condițiile în care va exista o voinţă comună în această direcţie, izvorâtă din patriotism şi nu una produsă de manipulări de tot felul );
2. Pas cu pas… susținem ferm refacerea din temelii a Educației și a Culturii naționale, prin:
a) renegocierea clauzelor de aderare in Uniunea Europeană,  în ceea ce privește capitolul „Educație;”                                                                                                                                                      b) introducerea unui articol în Constituţie care să consfinţească faptul că Educaţia este parte a Siguranţei naţionale;
c) implementarea în toate structurile ei a principiilor de competență, moralitate, echitate dreptate, adevăr, a iubirii de neam și țară;
d) consolidarea școlilor profesionale;
d)  reintroducerea examenelor pentru admitere în licee și facultăți;
e) introducerea unui cod etic obligatoriu pentru dascăli și elevi, valabil în toate instituțiile Educației;
f) reanalizarea programei școlare și a materiilor de predare la toate nivelele de învățământ, scoaterea informațiilor de tip „balast”, adică a acelor informații care nu folosesc practic niciodată în lumea reală nici măcar la capitolul „cunoaștere generală”;
g)  alocarea efectivă a minim 6% din PIB pentru Educaţie;
h) remunerarea cadrelor didactice la un nivel corespunzător cu importanţa acestora în societate; salariul minim a unui invățător /profesor să fie mai mare cu cel puțin 50% față de salariul minim pe economie la nivel național.
3. Pas cu pas… susținem cu hotărâre refacerea sistemului de Sănătate, prin:
a) renegocierea clauzelor de aderare in Uniunea Europeană,  în ceea ce privește capitolul „Sănătate;”                                                                                                                                                   b) introducerea unui articol în Constituţie care să consfinţească faptul că Sănătatea este parte a Siguranţei naţionale;
b) implementarea unei noi strategii prin care medicina alopată să colaboreze cu medicina alternativă consacrată și verificată în ceea ce privește eficiența tratamentelor;
c) declanșarea unui amplu și îndelungat proces de educație sanitară primară elementară, de combatere și de prevenire a îmbolnăvirilor, desfășurat în toate instituțiile de învățământ de medicii și asistentele medicale din sistem;
d) finanţarea eficientă a sistemului sanitar prin alocarea a minim 6% din PIB pentru Ministerul Sănătăţii şi separarea bugetului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate de bugetul național consolidat.
e) mărirea substanțială a salariilor celor care lucrează în sistem;
f) asanarea morală a întregului sistem sanitar, redefinirea noțiunii de mal-praxis la nivelul conceptului și principiilor existente în statele avansate în domeniu, înăsprirea pedepselor împotriva celor care încalcă jurământul lui Hipocrate;
g) micșorarea orelor de muncă și creșterea protecției sociale a celor care lucrează în locuri cu grad ridicat de periculozitate, stres, contaminare sau în chirurgie.
4. Pas cu pas… sprijinim ferm toate reformele necesare refacerii Economiei naționale, prin:
a) renegocierea clauzelor de aderare in Uniunea Europeană,  în ceea ce privește capitolul „Economie;”
b) introducerea unui articol în Constituţie care să consfinţească faptul că Economia este parte a Siguranţei naţionale;                                                                                                                    
cnaţionalizarea tuturor resurselor naturale ale ţării;
d)  promovarea unei noi legi a agrare prin care să se consfinţească dezvoltarea unei agriculturii moderne „curate”, tradiționale;
e) dezvoltarea industriei ușoare non poluante precum și a industriei grele însoțită de măsuri drastice de protecție a mediului;
f)  dezvoltarea industrie „producătoare și exportatoare de produse finite”;
g)  dezvoltarea turismului și a serviciilor din domeniu;
h) exploatarea non poluantă a resurselor naturale (care pot fi concesionate şi nu vândute) în care Statul sau companiile românești să dețină majoritatea în orice fel de asociere;
5. Pas cu pas… milităm și vom milita în mod ferm pentru refacerea Armatei, a capacitatea de apărare a țării, prin următoarele măsuri:
a)  întărirea și consolidarea sistemului de apărare a țării;
b) armata țării trebuie să fie alcătuită, în mod fundamental, din trupe de elită, profesioniste, dotate și antrenate pentru luptă la cel mai înalt nivel;
c)  armata țării să slujească, în mod prioritar, intereselor de apărare;
d) alocarea de minim 2% din PIB acestui domeniu.
6. Pas cu pas… vrem să trezim conștiințe și să reaprindem în sufletele oamenilor iubirea de aproape, de familie, de neam, de țară, de națiune și de Dumnezeu!
a) vrem să atragem în Mișcarea Focul Dacic patrioți adevărați, oameni care pot „trezi” acest neam, oameni care au ceva de spus în această direcție și care pot să o facă;
b) vrem să susținem și să promovăm lideri de opinie veritabili, de o înaltă ținută morală și profesională, de la care poporul nostru să aibă, întradevăr, ce învăța;
c) vrem să scoatem din anonimat conducători patrioți, competenți, oameni realizați din punct de vedere material și profesional, care să scoată România din mocirla în care au adus-o cei fără de neam și țară; aceștia nu au fost și nu  pot fi români adevărați; decât cu numele; sunt, din acest punct de vedere, doar niște falsuri triste;
c) vrem să mergem printre oameni și să le amintim că acest neam a fost puternic și de neclintit doar atunci când a manifestat cele expuse mai sus, la punctul 6;
d) vrem să mergem printre oameni și să le spunem că nu pot fi fericiți împreună cu familiile lor, trăind în mijlocul unui popor nefericit și într-o țară tristă;
Toate acestea le putem însă realiza NUMAI împreună cu voi!
Împreună cu toți cei care s-au săturat să mai privească pasivi la suferințele acestui popor și ale acestei țări.
Și… pas cu pas!
Adică, cu multă răbdare, înțelepciune, inteligență, perseverență, profesionalism, competență și nu în ultimul rând… pașnic.
PS. Îl rog pe Președintele României să mă scuze că am împrumutat de la domnia sa această expresie („pas cu pas”) dar am considerat-o cea mai potrivită trecutului, prezentului dar și viitorului acestei țări.
Trecut în care, pas cu pas, țara noastră a fost pur și simplu demolată din toate punctele de vedere (chiar dacă în unele situații nu ar părea așa), prezent și viitor în care pas cu pastrebuie să renaștem ca națiune.
M-aș bucura, de altfel, dacă Domnul Președinte al României ar  susține, în mod deschis, realizarea celor arătate în acest articol, în spiritul în care sunt ele prezentate.
Ioan Toroican
Președinte al Asociației Mișcarea Focul Dacic.
TOTUL PENTRU NAŢIUNE! TRĂIASCĂ NAŢIUNEA!
VENIȚI ÎN ASOCIAŢIA MIȘCAREA FOCUL DACIC!