marți, 13 septembrie 2016

CONCURS DIRECTORI pe „principiul” - să plece ai voștri, să vină ai noștri ! Curat murdar...

Ministerul Educatiei a decis intempestiv organizarea concursului pentru posturile de directori. Graba cu care se doreste sa se deruleze acest concurs este mai mult decat suspecta si are evidente ratiuni politice.
Iata mai jos o analiza interesanta pe acest subiect facuta de directorul unui mare liceu bucurestean:
„Exceptie de neconstitionalitate privind Legea 1/2011 cu completarile si modificarile ulterioare:
I. Legea 1/2011 cu completarile si modificarile ulterioare
At. 258 alin (1) Inspectoratul scolar numeste comisia de concurs pentru ocuparea functiei de director, respectiv de director adjunct al unitatii de invatamant preuniversitar, unitatii conexe a invatamantului preuniversitar, unitatii de invatamant pentru activitati extrascolare. Comisia de concurs pentru ocuparea functiei de director/director adjunct este formata din 5-7 membri, din care un reprezentant al inspectoratului scolar/al municipiului Bucuresti, cadre didactice si reprezentanti ai autoritatilor publice locale propusi de consiliul de administratie al unitatii de invatamant pentru care se organizeaza concurs. In cazul unitatilor de invatamant preuniversitar din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala, in comisia de concurs pentru ocuparea functiei de director/director adjunct sunt inclusi, in calitate de membri, in locul reprezentatilor autoritatilor publice locale, delegati ai ministerului de resort. In cazul Palatului National al Copiilor, in comisia de concurs este numit un inspector de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei Nationale. La concursul pentru ocuparea functiei de director/director adjunct participa de drept reprezentanti ai organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar si un reprezentant al parintilor, cu statut de observatori.
Mai mult, grădinițele si anumite tipuiri de scoli (LEN 1/2011, art. 6. Alin. 2 cu 1) au in consiliul de administrație 1 singur reprezentant al Consililului local , cum ar putea desemna 2 reprezentanți ai acestui organism si cu ce drept, o instituție ( grădinița , de exemplu) desemneaza reprezentații unei alte structuri -Consiliul local?
Nu se poate ca o institutie –Unitatea de invatamant preuniversitar sa hotarasca in locul altei institutii –Consiliul local cine sa o reprezinte la Concurs!
Dupa ce timp de 10 ani nu s-a organizat nici un concurs de ocupare a functiei de director de unitate de invatamant preuniversitar ,acest subiect pentru cei in cauza este extrem de important mai ales ca nu a fost anuntata aceasta intentie a Ministerului de a organiza concurs. De altfel cadrele didactice care au acupat aceasta functia de director pot fi considerate persoane resursa si experienta acestora poate fi valorificata , daca cu adevarat Ministerul isi doreste acest lucru. Aceasta abordare ar fi o abordare europeana si ar duce la o mai mare profesionalizare a acestei functii. Abordarea prezenta a Ministerului care „scoate din caciula” un ordin de ministru „peste noapte” poate fi considerata lipsa de respect fata de directotrii de scoli cu rezultate deosebite si cu experienta in domeniu, o incercare de umilire publica a unei intregi categorii de oameni.
In metodologie eexista acest articol nelegal, art.12.
Art. 12 (1) Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director la unităţile de învăţământ de stat prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), cu excepţia centrelor de excelenţă, se constituie, prin decizie a inspectorului şcolar general, în următoarea componenţă:
a) coordonator - un reprezentant al inspectoratului scolar;
b) 4 membri propuși de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ pentru care se organizează concurs: 2 cadre didactice titulare care au cel puţin gradul didactic II, de regulă membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional și 2 reprezentanți ai autorităților publice locale, care au cel putin acelasi nivel de studii cu al candidatilor
c) secretar – un inspector școlar/cadru didactic desemnat de inspectoratul școlar;
(2) In situatii exceptionale reprezentantii autoritatilor publice locale pot avea un nivel de studii inferior cu cel al candidatilor; Profesonalizare zic!
II. Metodologia de concurs :
O metodologie reprezinta un cadru general de masuri care se iau, sau reprezinta un set de proceduri , o metodologie nu poate excede cadrul legal prin introducerea unor termene.
A. Proiectul de Metodologie asumat de minister (Ordin nr.5080/31.08.2016) nu a fost in dezbatere publica:
-Nu exista un comunicat pe site-ul ministerului care sa anunte intentia Ministerului de a-siasuma acest ordin, mai ales ca aceste Concursuri nu s-au mai organizat de 10 ani de zile;
-Cadrele didactice, directorii in functie sau aspirantii la functia de director, autoritatile publice locale nu au fost instiintati de catre Minister cu privire la intentia organizarii concursului; CONCLUZIA: NU A EXISTAT O DEZBATERE PUBLICA REALA
B. Termenele privind organizarea concursului sunt date de legislatia muncii care se aplica oricarui concurs!
B.1Metodologia prevede propriile termene, ceea ce nu e legal:
Art 6). Concursul se desfasoara in perioada stabilita de Minister;
Art.8), alin 5 Inscrierea la concurs se incheie cu 10 zile inainte de prima zi a sesiunii de concurs .
B.2 In realitate concursul incepe in ziua in care te-ai inscris deoarece depui documente pe baza carora vei fi evaluat : scrisoare de intentie, oferta manageriala. De fapt de la momentul inceperii inscrierii pana la data la care te inscrii efectiv ar trebui sa treaca 30 zile.
B.3 Din momentul publicării in monitorul oficial si pana in momentul in care ordinul poate fi aplicat trebuie sa treacă 30 zile! Asa ca abia in 9 octombrie se poate demara organizarea concursului;
B.4 Din momentul anunțării concursului (9 octombrie) si pana in momentul susținerii acestuia trebuie sa mai treacă 30 de zile, deci prima proba poate fi organizata in 9 noiembrie!
C. Conform articolului 24 din Metodologie nu mai pot continua ca directori cei care sunt in funcție si nu se prezintă la concurs! Prezentarea la concurs este un drept si nu o obligație, deci in acest punct metodologia devine abuziva; Pot exista situatii in care neprezentarea la concurs sa se faca din motive medicale, pot exista situatii in care candidatul nu poate fi prezent la concurs din motive care nu ii pot fi imputate; Daca functia nu este ocupata prin concurs , directorul care era in functie si nu s-a putut prezenta numai poate continua pe functie desi are experienta in functa respectiva si rezultate pe masura; de asemenea daca directorul in functie realizeaza un punctaj intre nota 5 si 7 si functia nu se ocupa prin concurs, directorul care era in functie nu poate asigura interimatul, vine cineva care nu s-a prezentat la Concurs, deci care are nota 0 si ocupa functia. Propunerea ar fi ca , daca primesti nota 5 sa poti asigura suplinirea functiei, daca nu ocupa nimeni postul prin concurs:
D. Conditiile de inscriere la concurs sunt restrictive si creeaza discriminare:
Art. 3 din Metodologie
c) sunt titulare în învățământul preuniversitar au cel puțin gradul didactic II sau titlul științific de doctor și o vechime în învățământul preuniversitar de cel puţin 4 ani; (discriminare pe criteriul varstei)
d) dovedesc calităţi profesionale, manageriale şi morale, reflectate prin calificativele "Foarte bine" primite în ultimii 4 ani şcolari lucraţi efectiv la catedră în funcţii didactice sau în funcţii de conducere din unităţi de învăţământ/inspectorate şcolare/casele corpului didactic/Palatul Naţional al Copiilor ori în funcţii de îndrumare şi control din inspectorate şcolare, indiferent de perioada în care și-au desfășurat activitatea;
e) nu au fost sancţionate disciplinar în ultimele 12 luni anterioare desfășurării concursului, lucrate efectiv la catedră în funcţii didactice sau în funcţii de conducere din unităţi de învăţământ/inspectorate şcolare/casele corpului didactic/Palatul Naţional al Copiilor ori în funcţii de îndrumare şi control din inspectorate şcolare, indiferent de perioada în care și-au desfășurat activitatea;
f) nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
D.1 Calificativul este un instrument de discriminare, daca ai gradul didactic corespunzator, esti expert manager, nu ai fost sanctionat disciplinar, nu este necesar calificativul anual;
D.2 La evaluarea CV-ului ( Anexa 3 la metodologie)
Daca nu esti abolvent de :studii aprofundate, masterat, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializaresi cursuri de perfectionare postuniversitare, in specialitate sau in management educational si finantare, studii juridice/economice, politici educationale, asigurarea calitatii educatiei, pierzi un punct la CV din cele 10 ce iti pot fi acordate. Conditiile legale sunt: sa ai gradul II si sa fii expert manager (poti deveni si prin cursurile de la CCD). Daca ai a doua facultate intr-un alt domeniu nu se ia in considerare.iar daca aceste masterate au atata greutate in punctarea Cv-ului, trebuie stiut cu 2 ani inainte, oricine care este absolvent de studii superioare poate urma aceste masterate.
Daca nu esti detinator al titlului de doctor pierzi inca 1 punct din cele 10 la proba de cv.
Deasemenea daca nu ai participat la stagii de formare/perfectionare in strainatate mai pierzi un punct la cv.
Deci : fara doctorat, masterat si stagii in strainatate abia poti promova proba CV-ului. (10-1-1-1=7)
Inca 1 punct este forte greu de obtinut din functiile de conducere, indrumare si control in inspectoratele scolare sau Ministerul Educatiei, membru in consiliul consultativ al specialitatii/al inspectoratului scolar, profesor metodist,responsabil de cerc pedagogic,membru in consiliul de administratie al inspectoratului scolar; Dupa parerea mea nici 1% dintre expertii manageri, care in conformitate cu legea au dreptul sa ocupe functia de director nu pot primii acest punt.
Deci 7-1= 6.
E. Nu prevede Metodologia cine face parte din comisia de elaborare a subiectelor, cine este Presedintele acestei Comisii Nationale, deci cine raspunde practic pentru aceasta activitate, cand se elaboreaza subiectel, nu explica ce intelege prin „aptitudini cognitive” si „abilitati manageriale” (termene?, ca pana acum a abundat de termene). Daca aceasta activitate de elaborare a subiectelor este externalizata ,cum se aude, in baza carei legi si cat a costat statul roman aceasta externalizare?
F. Organizarea concursul in același timp si pentru directori si pentru directori adjuncți, fara logistica necesară , cu același tip de comisie si la gradinite si la scoli generale si la licee si in urban si in rural, adică se bulverseaza tot sistemul.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu